Używanie wypełniacza nawiercanych otworów (Using the Nail Spotter)

Nakładanie warstwy wierzchniej należy rozpocząć za pomocą wypełniacza nawiercanych otworów. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przypadku niedawno wykończonych złączeń można pokryć cały rząd elementów złącznych w jednym przebiegu bez konieczności przerywania pracy.