Usuwanie nadmiaru warstwy spodniej (Wiping Down the Bedding Coat)

Druga czynność polega na usunięciu nadmiaru warstwy spodniej. Jak już wspomniano, jest ważne, aby przed klejeniem narożników usunąć nadmiar masy ze wszystkich płaskich powierzchni.