Ładowanie taśmy do oklejarki (Loading Tape onto the Taper)

Aby rozpocząć pracę z oklejarką, najpierw należy zamontować w niej rolkę taśmy klejącej.