Czyszczenie narzędzi (Cleaning the Tools)

Pod koniec dnia należy dokładnie oczyścić używane narzędzia. Czyste narzędzia działają lepiej, zapewniając oszczędność czasu i kłopotów.