Ładowanie masy do oklejarki (Loading Compound into the Taper)

Aby załadować oklejarkę masą, najpierw należy przesunąć dźwignię zaworu zasuwowego w dół i do tyłu w kierunku kół napędu, do położenia „zamknięcia” lub „napełniania”. Należy się upewnić, że zawór jest całkowicie zamknięty.